www . Tom Brands . nl

 

 

 

Het Apeldoorns Verlanglijstje
Als jongerenplatform willen wij graag namens de Apeldoornse jongeren aangeven wat wij belangrijk vinden voor Apeldoorn. In de herijking van het strategisch kader (kansen voor jongeren) heeft de Apeldoornse gemeenteraad heel duidelijk benoemd dat de stad aantrekkelijker moet wordenvoor jongeren (accent 1: stop de jonge vlucht). Wij willen graag concreet aangeven wat er, naast de handreikingen die de gemeenteraad zelf al doet, moet gebeuren om deze ambities waar te maken. Daarnaast willen we graag benadrukken dat we actie willen zien op dit vlak. Met het strategisch kader heeft de gemeenteraad de koers voor de toekomst bepaald. Er is gekozen: Kansen voor jongeren in Apeldoorn! Nu is het tijd voor resultaat om te laten zien dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Wij hopen dat dit verlanglijstje de gemeenteraad daar bij kan helpen.

 

Download hier Het Apeldoorns Verlanglijstje als PDF.ReactiesReactie Clemens Cornielje, commissaris van de koninigin Provincie Gelderland op het Apeldoorns Verlanglijstje


Reactie Minister van der Laan, VROM, op het Apeldoorns Verlanglijstje


Reactie ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie op het Apeldoorns Verlanglijstje

 

 

Het Apeldoorns Verlanglijstje.

 
Het Apeldoorns Verlanglijstje

Inleiding
Hebben we het in Apeldoorn slecht? Nee, absoluut niet. Apeldoorn is een groene en veilige gemeente met alle voorzieningen om hier prettig te wonen. Een gemeente waar velen van ons met plezier zijn opgegroeid. Maar na de middelbare school merken we toch dat er hier in Apeldoorn, in vergelijking met andere grote steden, een aantal voorzieningen ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn om echt aantrekkelijk te zijn voor jongeren en jongvolwassenen. En het gebrek aan die voorzieningen maakt het dat veel van ons naar andere steden gaan om daar te studeren, wonen en werken.

Veelal vertrekken jongeren in de eerste plaats om te studeren. Een deel gaat op kamers naar Groningen, Amsterdam, Utrecht of Nijmegen bijvoorbeeld. Maar ook een deel blijft nog even bij pa en ma in Apeldoorn wonen en reist met het openbaar vervoer naar Deventer, Zwolle, Arnhem of Amersfoort. Het geringe aanbod aan hoger onderwijs en een universiteit zorgt dat veel van ons elders gaan studeren. Maar na onze studie gaan wij op zoek naar een baan. En als wij in de omgeving van Apeldoorn een baan vinden, willen wij hier best komen wonen. Maar dan moeten we hier wel een betaalbare woning vinden en er moet wat te doen zijn in de stad. Apeldoorn heeft alles wel, maar van alles te weinig om echt aantrekkelijk te zijn voor jongeren en jongvolwassenen.

In uw herijking van het strategisch kader geeft u aan dat u de zogenaamde jonge vlucht wilt stoppen. Wij zijn erg blij dat er vanuit uw kant aandacht is voor de jongeren van deze gemeente. U doet ook enkele handreikingen om deze stad aantrekkelijker te maken voor jongeren. Betaalbare woningen, een breed cultureel aanbod en meer opleidingen. Wij denken dat u daarmee een goede koers heeft bepaald. Aangezien wij als jongeren ook een bijdrage hebben geleverd bij het debat braindrain aan de totstandkoming van het strategisch kader, willen wij graag concreter aangeven wat onze wensen zijn. We hopen dat u daar als lokale politiek gerichter op kunt inzetten.

Resultaat
Met de herijking van het strategisch kader is zoals de titel al zegt het kader neergezet en aangegeven wat er moet gebeuren. De ondertitel van het document is ‘kansen voor jongeren’ en accent 1 is ‘stop de jonge vlucht’. Het doel is helder, aan de slag!

Wat we graag willen zien is resultaat! Geen plannen, geen goede voornemens, geen vergaderingen en discussies. We willen actie. Zichtbare en concrete maatregelen om deze stad aantrekkelijker te maken voor jongeren. En niet alleen dingen bedenken en er over praten, maar ook uitvoeren! Het is nu tijd om de handen uit de mouwen te steken. Niet lullen, maar poetsen. Gewoon doen!

Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, zien we dat er een aantal dingen gebeuren waar we als jongeren blij mee zijn, zoals de start van de HBO- opleidingen bij Saxion en Kenloo. Maar ook de komst van Dancetour en de Zara naar Apeldoorn, voor de sporters en sportliefhebbers het Omnisportcentrum, de komst van een magazine voor jongeren en de toevoeging van meer horeca aan het Caterplein, zoals de Graaf van Vlaanderen en de Allure. Dat is een leuk begin, maar het zet nog geen zoden aan de dijk! We zijn er nog lang niet. Er gebeuren ook dingen die Apeldoorn minder aantrekkelijk maken voor de jeugd, zoals bijvoorbeeld dat de enige discotheek die we hadden (Plaza di Christo) inmiddels gesloten is en de bioscoop maar niet wordt uitgebreid. Apeldoorn heeft dus geen enkele discotheek. Betaalbare woningen voor starters zijn schaars.

Concrete maatregelen en actie
Wij willen met ons verlanglijstje als Apeldoornse jeugd concreet aangeven waar u als bestuur van de stad op moet inzetten, wilt u de ambities uit de herijking strategisch kader waar maken. Wij hopen dat u hier concreet mee aan de slag kunt en dat dit lijstje een hulpmiddel is om uw ambities, zoals u ze zelf geformuleerd hebt, uit te voeren.

Wij begrijpen heel goed dat u voor een groot deel van deze wensen afhankelijk bent van de bereidheid van marktpartijen om te investeren en zich hier te vestigen, maar wat u wel kunt doen is daar voor open staan. Niet denken in problemen, obstakels en belemmerende regelgeving, maar open staan voor goede initiatieven en deze met open armen ontvangen. “Hoe kunnen we helpen om dit mogelijk te maken?” moet de instelling zijn. Kansen benutten en lef hebben. Nieuwe initiatieven faciliteren en vooral ook zaken waar we waarde aan hechten proberen te behouden. De sluiting van onze enige discotheek is erg jammer en we hopen nog altijd op een vaste plek voor Real-X. Hopelijk zal dit initiatief niet dezelfde route bewandelen als het politiemuseum.

Het verlanglijstje
Het onderstaande lijstje geeft concreet aan waar wij als jongeren waarde aan hechten en wat wij wensen. Uit onder andere een forumdiscussie zijn deze resultaten naar voren gekomen.

 •  Een volwaardige bioscoop
  Al jaren kondigt de bioscoop uitbreiding en vernieuwing aan, maar er zit weinig schot in de zaak. Een modernere bioscoop is zeer gewenst.

 •  Meer HBO-onderwijs
  Saxion en Kenloo zijn een goed begin, maar dan hebben we het pas over 5 opleidingen. Wij hopen dat er een echte hogeschool komt met een breed aanbod aan opleidingen, die net als het ROC-gebouw letterlijk een plek in de stad krijgt.

 •  Meer Universitair onderwijs
  We hebben de theologische universiteit, maar die spreekt maar een beperkte doelgroep aan. We zien vorderingen op het gebied van het aantrekken van HBO, maar op het gebied van universitair onderwijs blijft het stil.

 •  Voldoende studentenhuisvesting
  Als logisch gevolg op de komst van meer onderwijs en meer studenten is het vanzelfsprekend zaak om voldoende aanbod aan studentenhuisvesting te kunnen bieden als stad.

 •  Betaalbare woningen (koop en huur)
  Jongeren die er voor kiezen om in Apeldoorn te blijven moeten een dak boven hun hoofd kunnen hebben. Kijk naar de inkomens en maximum hypotheek van jongeren en vergelijk het woningbouwprogramma niet met uw eigen portemonnee. Denk aan starters. Een woning van € 180.000,- vindt u misschien goedkoop, maar iemand die net afgestudeerd is en is begonnen met werken absoluut niet. U wil toch ook dat uw kinderen nu of over een aantal jaar de mogelijkheid hebben om zich in Apeldoorn te vestigen?

 •  Een - of liever nog - meerdere discotheken
  Door de sluiting van de Plaza di Christo heeft Apeldoorn nu geen enkele discotheek meer. Dit terwijl al jaren geroepen wordt door jongeren dat we in Apeldoorn een échte discotheek willen.

 •  Meer gezellige kroegjes
  Hoe meer danscafe’s en kroegen hoe beter. Uitgaan moet bovendien ook mogelijk zijn voor mensen van 16-18 jaar.

 •  Meer evenementen voor jongeren
  Behalve dancetour zijn er weinig evenementen die zich echt richten op jongeren. De triënnale is hartstikke leuk, maar voorziet totaal niet in de behoefte van de jeugd. Een aantal evenementen voor jongeren zijn meer dan gewenst.

 •  Meer gezellige terrassen in de zon
  Het raadhuisplein en een klein stukje van het Caterplein. En that’s it. Hebben we zo weinig zon in Apeldoorn? Essentieel voor een gezellige binnenstad zijn pleinen met terrassen in de zon. En die zijn schaars in Apeldoorn.

 •  Meer winkels zoals een mediamarkt en een H&M Divided
  De komst van de Zara oogste veel lof. Maar we zien heel graag een uitbreiding van het aantal hippe winkels wat winkelen in Apeldoorn leuker maakt. Voorbeelden zijn een mediamarkt, bijenkorf en H&M Divided. Zo zijn er nog tal van modezaken die met name de dames onder ons graag in Apeldoorn zouden zien, zodat ze niet steeds naar Arnhem of Amsterdam moeten.

 •  Een Burger King
  Geen primaire levensbehoefte en wel heel concreet, maar je wil ook wel eens een Whopper in plaats van altijd een Big Mac.
   
 •  Een vaste plek voor Real-X
  We hopen dat er een vaste plek komt voor skatecentrum Real-X. Het bestaansrecht is inmiddels wel bewezen van deze jongerenbroedplaats. Hopelijk hoeven ze niet om de twee jaar alles weer op te bouwen en komt er een vaste plek redelijk centraal in de stad.

 •  Een opknapbeurt voor/transformatie van het Caterplein
  Zoals het Caterplein er nu bij ligt is het hoognodig toe aan een opknapbeurt, zoniet een transformatie. Het zou geen slecht idee zijn om het Caterplein om te vormen tot een écht plein.

 •  Een casino
  Om bij te dragen aan het imago en de uitstraling van een echte stad en voor de oudere jeugd is het tof om een keer een potje poker te spelen in een echt casino. Alle voorgaande punten zijn veel belangrijker, maar wij juichen de komst van een écht casino wel toe.

Focus
Bovenstaande uitkomsten zullen niet compleet nieuw voor u zijn, maar vooralsnog zien wij het voornamelijk op papier staan en missen we concrete resultaten. Resultaten waar we op wachten. De bovenstaande lijst voorziet in een flink aantal concrete onderwerpen. Om nog een extra slag te maken qua focus hebben wij met behulp van een poll gepeild waar de prioriteit naar uit zou moeten gaan. Hieruit komt naar voren dat de focus volgens de Apeldoornse jongeren zou moeten liggen op:

- Meer HBO én universitair onderwijs;
- Betaalbare woningen;
- Meer uitgaan en
- Meer evenementen.

Ook het winkelen mag niet worden vergeten. In feite bestaat er draagvlak voor alle eerder genoemde voorzieningen, maar als jongeren voor de keus gesteld worden zijn dit de uitkomsten wat betreft prioritering.

Uitvoeren
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur hopen wij dat dit verlanglijstje voor de ‘paragraaf jongeren’ van uw partijprogramma al aardig wat input geeft. U gaat na de verkiezingen de wethouders leveren die als bestuur van de stad de uitvoering moeten verzorgen. Maar uiteraard zien we liever al eerder concrete resultaten. Zoals hierboven al genoemd hopen wij dat u hier concreet mee aan de slag kunt en dat dit lijstje een hulpmiddel is om uw ambities, zoals u ze zelf geformuleerd hebt, uit te voeren. Tevens hopen wij dat de gevolgen van de onaantrekkelijkheid van Apeldoorn voor jongeren (studenten én starters) voldoende aanleiding is om serieus aan de bak te gaan. Met het strategisch kader heeft u als gemeenteraad de koers voor de toekomst bepaald. U heeft gekozen: Kansen voor jongeren in Apeldoorn! Nu is het tijd voor resultaat om te laten zien dat u de daad bij het woord voegt.


Namens de jongeren in Apeldoorn,

Jongerenplatform Apeldoorner.COM

12-03-2009, Tom Brands


In het nieuws:


'Niet lullen, maar poetsen!'
12 maart 2009, Apeldoorns Stadsblad

APELDOORN - Een volwaardige bioscoop. Meer hoger beroepsonderwijs. Betaalbare woningen. Dit willen de Apeldoornse jongeren.

Het jongerenplatform apeldoorner.com legt de resultaten van zijn onderzoek neer bij de lokale politiek. Tom Brands van het platform vindt het tijd voor actie. Hij geeft aan blij te zijn dat de politici hebben aangegeven Apeldoorn aantrekkelijker te willen maken voor jongeren om ervoor te zorgen dat ze hier blijven na hun middelbare schooltijd. ,,Maar we willen nu geen vergaderingen, plannen en discussies meer. We zijn toe aan zichtbare en concrete maatregelen. Niet lullen, maar poetsen."

De start van enkele HBO-opleidingen noemt hij een goed begin. En de komst van Dancetour en Zara naar Apeldoorn vindt hij positief. Volgens Brands zijn we er echter nog lang niet. Het verdwijnen van de enige discotheek die Apeldoorn rijk was (Plaza di Christo) en de bios die maar niet wordt uitgebreid, maken Apeldoorn volgens hem minder aantrekkelijk voor de jeugd. Een Burger King, meer gezellige kroegjes, meer terrasjes, een Mediamarkt en een vaste stek voor Real-X zouden Apeldoorn juist interessanter maken voor jongeren, zo weet Brands.

Bron: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2009/maart/12/_niet_lullen_maar_poetsen_


Hbo en woningen speerpunt jongeren
12 maart 2009, De Stentor/Apeldoornse Courant

APELDOORN - Apeldoornse jongeren vinden de komst van meer hbo-opleidingen en betaalbare woningen bij de belangrijkste speerpunten voor deze stad horen.

Dat blijkt uit een peiling van Apeldoorner.com. Het jongerenplatform heeft verschillende wensen op een rij gezet en die aangeboden aan de politieke partijen. De hoop is dat zij dat vervolgens verwerken in hun programma's voor de verkiezingen van volgend jaar. Volgens initiatiefnemer Tom Brands zijn de eerste reacties die hij van politici op het 'Apeldoorns verlanglijstje' kreeg, heel positief. Het stoppen van de 'jonge vlucht' -het vertrek van jongeren uit Apeldoorn- is door de gemeenteraad al eerder als belangrijk onderwerp benoemd.

Het verlanglijstje bestaat uit veertien items; van een losse vraag om een Burger King tot een breder probleem als voldoende en betaalbare huisvesting. De wensen zijn eerst geïnventariseerd, daarna konden leden van Apeldoorner.com prioriteiten aangeven. ,,Apeldoorn heeft alles wel, maar van alles te weinig'', vat Brands de pijnpunten samen die jongeren benoemen. Volgens hem is het aantrekken van meer hoger onderwijs 'het vliegwiel om zaken op gang te krijgen'. ,,Meer opleidingen betekent meer studenten. Meer studenten betekent meer vraag naar voorzieningen voor studenten. Studentenhuisvesting en horeca krijgen dan meer draagvlak en de vraag zal toenemen. Het aanbod volgt. Een proces dat jaren duurt, maar het begint met meer hoger- en wetenschappelijk onderwijs.'' Burgemeester en wethouders zijn al enkele jaren bezig om meer hoger onderwijs in Apeldoorn te krijgen. Ook huisvestiging heeft de aandacht. Dat is Brands bekend. ,,Maar de resultaatgerichtheid en het tempo mogen fors omhoog.''

Bron: http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/4643966/Hbo-en-woningen-speerpunt-jongeren.ece